top of page

דוחות שנתיים

אודות

רואת חשבון בפתח תקוה

דורין ראובן רואת חשבון מוסמכת בפתח תקוה מספקת מגוון שירותים לפרטיים, לעוסקים מורשים ופטורים לרבות: הגשת דוחות שנתיים, הנהלת חשבונות לעצמאים וחברות, ליווי פתיחת עסק ברשויות (מס הכנסה, מס ערך מוסף והמוסד לביטוח לאומי), הפקת תלושי שכר, החזרי מס לשכירים, הגשת דוחות הצהרת הון, ייצוג שוטף מול הרשויות (מס הכנסה, מע"מ והמוסד לביטוח לאומי) ושירותים נוספים. 

אשמח לעמוד לשירותכם.

contact

צור קשר

  • Facebook Social Icon

רחוב אודם 3, פתח תקוה.

הודעה נשלחה!

בהתאם להוראות מס הכנסה נישום חייב לנהל מערכת חשבונות.

הנהלת החשבונות הנה רישום כל הפעולות הפיננסיות שבוצעו בעסק.

הנהלת החשבונות מהווה בסיס לעסק מצליח וחייבת להיות מדויקת ומקצועית.

הנהלת חשבונות

הקמת עסק

בעת הקמת עסק חלה חובה לפתוח תיקים לעסק החדש ברשויות המס : מע"מ, מס הכנסה

וביטוח לאומי.

משרדנו מספק ליווי והדרכה בכל הקשור לפתיחת התיקים ומבצע עבורך את תהליך פתיחת התיקים ברשויות ובכך חוסך לך זמן וטרחה.

דוחות שנתיים

דוח שנתי הוא דוח המפרט את כל ההכנסות שהיו לאדם ולבן\בת הזוג בשנת המס.

הדוח מוגש על ידי רואה חשבון באמצעות

טופס 1301 אותו משדרים באופן מקוון באינטרנט.

עוסק פטור

עוסק פטור הינו עוסק הפטור לעניין מע"מ בלבד.

העוסק אינו פטור ממס הכנסה וביטוח לאומי.

עוסק פטור חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה וכן בתשלום מס בהתאם להכנסותיו.

עוסק מורשה

עוסק מורשה הינו עוסק החייב בגביית מע"מ עבור הכנסותיו,

מנגד, רשאי העוסק מורשה לקזז מס תשומות עבור הוצאותיו לצרכי העסק. 

החזרי מס לשכירים

בקשה להחזר מס ניתן להגיש עד 6 שנים אחורה מתום שנת המס שבגינה שולם מס ביתר.

את הבקשה להחזר מס יש להגיש בטופס 135  "דוח שנתי מקוצר לבקשת החזרי מס" בצרוף כל המסמכים הרלוונטיים.

הפקת תלושי שכר

תלוש שכר חייב לכלול בתוכו את כל החוקים הנדרשים הרלוונטיים על פי דיני עבודה, לרבות רכיבי פנסיה ופיצויים, תשלום וצבירת ימי חופשה ומחלה, תשלום נסיעות, שווי למס, דמי הבראה, חגים ועוד.

הצהרת הון

דוח הצהרת הון מוגש למס הכנסה על פי דרישת פקיד השומה.

הצהרת ההון מפרטת את כל הנכסים וההתחייבויות שהיו לבני הזוג או לתא המשפחתי (ילדים מתחת לגיל 18) ליום 31.12.

bottom of page