top of page

פנסיה חובה לעצמאים

החל משנת 2017, במסגרת חוק ההסדרים, חוקק חוק פנסיה חובה לעצמאים,

החוק קובע שעצמאים החל מינואר 2017 חייבים להפריש כספים עבור הפנסיה שלהם.

החוק חוקק במטרה להבטיח לעצמאים במשק מקור הכנסה בגיל פרישה ונועד לצמצם פערים בין שכירים לעצמאים בישראל.

ההפקדות יכולות להיות לקופת גמל/לקרן פנסיה/לביטוח מנהלים וצריכות להתבצע כל חודש או מידי רבעון.

שני שליש מההפרשה לפנסיה יופרש לפנסיה ושליש מההפרשה יופרש לטובת דמי ​​אבטלה שניתן יהיה למשוך אותם בהתאם להוראות החוק.

על מנת להקל על עצמאים ביישום הוראות החוק הוקטנו שיעורי התשלום לביטוח לאומי עבור עצמאים.

החיסכון לפנסיה מהווה חיסכון לטווח ארוך ומעניק הטבות במס.

החוק לא חל על :

1. עצמאי מתחת לגיל 21

2. עצמאי בגיל פרישה

3. עצמאי חדש (עד 6 חודשים מיום פתיחת העוסק)

4. אם בתאריך 1.1.2017 גילך מעל 55 שנים אינך חייב בהפרשה לפנסיה לפי החוק

ההפרשה לפנסיה לעצמאים מחושבת בצורה הבאה:

1. עד למחצית מהשכר הממוצע במשק, עצמאי יחויב בהפרשה בשיעור של 4.5% לפנסיה.

2. מעל למחצית מהשכר הממוצע במשק ועד לגובה השכר הממוצע במשק, עצמאי יחויב בהפרשה בשיעור של                  12.55% לפנסיה.

מעל השכר הממוצע במשק אין חובת הפקדה לפנסיה.

* השכר הממוצע במשק, נכון ל1.1.2017, עומד על סך של 9,543 ש"ח.

במידה ולא יופקדו כספים לקופת הגמל

בהתאם להוראות מס הכנסה, בשנת 2018 יקבל כל מי שלא הפקיד כספים מכתב דרישה לתשלום ובמידה ולא ישלם את הסכום הנדרש יוטל עליו קנס בסך של 500 ש"ח.

מאמר זה נועד למידע בלבד ואין לראות בו כמתן חוות דעת ו/או יעוץ מקצועי,

לשאלות ומידע נוסף הנכם מוזמנים ליצור קשר.

דורין ראובן משרד רואה חשבון בפתח תקוה.

צור קשר

  • Facebook Social Icon

רחוב אודם 3, פתח תקוה.

הודעה נשלחה!

Thanks! Message sent.

bottom of page