top of page

עוסק פטור

עוסק פטור הינו עוסק הפטור לעניין מע"מ בלבד!

עוסק פטור אינו פטור מדיווחים ותשלומים למס הכנסה ולביטוח לאומי.

התנאים לרישום עוסק כ"עוסק פטור" :

 1. מחזור הכנסות העסק לשנה הינו מתחת לסך של 99,003 ש"ח (נכון לשנת 2018),

 2. העוסק אינו נכלל ברשימת המקצועות שאינם יכולים להרשם כעוסק פטור.

       לרשימת המקצועות שאינם יכולים להרשם כעוסק פטור לחץ כאן

עוסק פטור, היות והוא פטור ממע"מ, רשאי להוציא אך ורק קבלות בגין הכנסותיו ולא חשבוניות מס.

מהם חובות הדיווח והתשלום של עוסק פטור?

1. מע"מ

אמנם עוסק פטור אינו משלם ואינו מזדכה על המע​"מ,

אך הוא מחוייב לדווח למע"מ פעם בשנה, עד תאריך ה31 בינואר, על סכום ההכנסות של העסק בשנת המס שחלפה.

הדיווח למע"מ הוא לצורך בדיקה שההכנסות לא עוברות את סכום תקרת העוסק הפטור (99,003 ש"ח נכון לשנת 2018).

2. מס הכנסה

כפי שאמרנו עוסק פטור אינו פטור מדיווח ותשלום מס הכנסה.

דוח שנתי

עוסק פטור חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, הגשת הדוח היא עד תאריך 30.4 לשנה שחלפה. 

דוח שנתי הוא דוח המפרט את כל ההכנסות שהיו לאדם ולבן\בת הזוג בשנת המס.

הדוח השנתי של עוסק פטור יכלול דוח רווח והפסד של העסק המפרט את הכנסות העסק בניכוי הוצאות העסק.

שנת מס היא שנה קלנדרית, המתחילה ביום 1.1 ומסתיימת ביום 31.12.

דוחות לשנת המס 2017- הוארכו מועדי ההגשה וניתן להגיש עד תאריך 30.5.2018.

חבות במס

לאחר הגשת הדוח השנתי, בהתאם לרווח שדווח, מבוצע לעוסק תחשיב מס בו נבדק כמה מס הוא צריך לשלם וכמה מס שילם בפועל, אם יצא ששילם מס ביתר יקבל העוסק החזר מס, אם יצא שהעוסק לא שילם מספיק מס תשלח לו דרישה לתשלום המס.

החבות במס משתנה מאדם לאדם בהתאם לנקודות הזיכוי המגיעות לו וכמו כן האם העוסק עובד כשכיר במקביל.

יש לבדוק האם ההכנסות מעסק חייבות במס ובהתאם לדווח ולשלם מקדמות מס כל חודשיים.

ללוח עזר לחישוב מס הכנסה לחץ כאן 

הצהרת הון

ברוב המקרים בשנה הראשונה לפתיחת התיק במס הכנסה נשלחת דרישה להגשת דוח הצהרת הון.

הצהרת ההון מפרטת את כל הנכסים וההתחייבויות שהיו לבני הזוג או לתא המשפחתי (ילדים מתחת לגיל 18) 

ליום 31.12.

למידע נוסף בעניין דוח הצהרת הון לחץ כאן

אישור מניכוי מס במקור וניהול ספרים

לאחר פתיחת התיק במס הכנסה ומע"מ יש להגיש בקשה לפטור מניכוי מס במקור בטופס 2542. 

את האישור יש לחדש מידי שנה.

3. ביטוח לאומי

עוסק פטור שעונה להגדרת עצמאי בביטוח הלאומי חייב בתשלומי ביטוח לאומי בהתאם לגובה הכנסותיו.

בהתאם לחוק ביטוח לאומי עצמאי הוא מי שעונה על תנאי אחד מהתנאים הבאים:

 1. עוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות

 2. הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו שווה או עולה על 50% מהשכר הממוצע במשק, 4,953 ש"ח נכון לשנת 2018.

 3. עוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע בממוצע לפחות והכנסתו החודשית הממוצעת שווה או עולה על 15% מהשכר הממוצע במשק, 1,486 ש"ח נכון לשנת 2018.

4. פנסיה חובה לעצמאים

החל מתאריך 1.1.2017, חל חוק פנסיה חובה לעצמאים.

החוק חל על כל סוגי העוסקים לרבות עוסקים פטורים.

ההפרשה לפנסיה לעצמאים מחושבת בצורה הבאה:

1. עד למחצית מהשכר הממוצע במשק, עצמאי יחויב בהפרשה בשיעור של 4.5% לפנסיה.

2. מעל למחצית מהשכר הממוצע במשק ועד לגובה השכר הממוצע במשק, עצמאי יחויב בהפרשה בשיעור של                  12.55% לפנסיה.

מעל השכר הממוצע במשק אין חובת הפקדה לפנסיה.

למידע נוסף בעניין פנסיה חובה לעצמאים לחץ כאן

אני מלווה עוסקים פטורים מזה שנים, אשמח ללוות גם אתכם:

 1. פתיחת תיק עוסק פטור ברשויות - מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי.

 2. דיווח שנתי למע"מ

 3. הגשת דוח שנתי למס הכנסה

 4. טיפול ומעקב בתשלומי ביטוח לאומי ומס הכנסה במידת הצורך.

 5. הגשת דוח הצהרת הון בהתאם לדרישת מס הכנסה

 6. אישור פטור מניכוי מס וניהול ספרים

 7. ייצוג שוטף מול הרשויות

מאמר זה נועד למידע בלבד ואין לראות בו כמתן חוות דעת ו/או יעוץ מקצועי,

לשאלות ומידע נוסף הנכם מוזמנים ליצור קשר.

צור קשר

 • Facebook Social Icon

רחוב אודם 3, פתח תקוה.

הודעה נשלחה!

Thanks! Message sent.

bottom of page