top of page

הפקת תלושי שכר

כל עסק בישראל רשאי להעסיק עובדים.

לצורך העסקת עובדים העסק מחויב לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה ובמוסד לביטוח לאומי. 

פתיחת תיק הניכויים במס הכנסה מתבצעת על ידי הגשת טופס 5329 לעצמאים וטופס 4436 לחברות, תיק הניכויים בביטוח הלאומי נפתח אוטומטית לאחר פתיחת התיק במס הכנסה.

לאחר פתיחת התיקים המעסיק מחויב לדווח ולשלם באופן שוטף כל חודש למס הכנסה ולביטוח לאומי.

מעסיק חייב למסור תלוש שכר מפורט לעובד ולשלם לעובד עד תשעה ימים שלאחר המועד הקבוע לתשלום (תום חודש עבודה).

איחור בתשלום השכר מהווה עבירה על החוק ויחייב את המעסיק לשלם לעובד פיצויים בגין הלנת שכר.

תלוש שכר חייב לכלול בתוכו את כל החוקים הנדרשים הרלוונטיים על פי דיני עבודה, לרבות רכיבי פנסיה ופיצויים, תשלום וצבירת ימי חופשה ומחלה, תשלום נסיעות, שווי למס, דמי הבראה, חגים ועוד.

הפקת תלוש שכר שאינו כולל את את כל המרכיבים הדרושים והרלוונטיים לאותו עובד על פי חוק, תגרור את המעסיק להליכים משפטיים והוצאות כספיות מיותרות.

משרדנו מספק שירותי הכנת משכורות וחשבות שכר לחברות ועצמאים.

השירות כולל בין היתר:

1. הפקת תלושי שכר בהתאם לחוקי דיני עבודה.

2. דיווח ותשלום שוטף לרשויות המס בהתאם לחוקי המס.

3. הפקת דוחות שנתיים 106 , 126.

4. קליטת עובד.

5. גמר חשבון מול העובד.

6. טיפול בקופות הגמל מול סוכן הביטוח.

דורין ראובן רואת חשבון לעסק.

צור קשר

  • Facebook Social Icon

רחוב אודם 3, פתח תקוה.

הודעה נשלחה!

Thanks! Message sent.

bottom of page