top of page

 עוסק פטור או עוסק מורשה 

כאשר עוסק ניגש לפתוח תיק במע"מ נשאלת השאלה האם יש לסווג אותו כעוסק פטור (לשעבר עוסק זעיר) או כעוסק מורשה.

עוסק פטור הנו עוסק שפטור ממע"מ משמע העוסק אינו משלם מע"מ בגין הכנסות העסק ובהתאם אינו רשאי לקזז תשומות בגין הוצאות העסק.

עוסק פטור מחויב לדווח פעם בשנה על מחזור עסקאותיו לשנת המס. הדיווח צריך להתבצע עד ה31 בינואר עבור השנה שנסתיימה ב31 לדצמבר.

עוסק פטור אינו פטור מדיווח ותשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי, הפטור חל אך ורק לעניין מע"מ.

עוסק פטור, היות ולא משלם מע"מ עבור הכנסותיו, יפיק קבלה בלבד (לא חשבונית מס).

מס ערך מוסף קובע כללים ברורים עבור מי שאינו יכול להירשם כעוסק פטור:

 1. בעל מקצוע חופשי - שמאי, פסיכולוג, אגרונום, אדריכל,יועץ מס, רואה חשבון, עורך דין, יועץ, כלכלן, מהנדס, מנהל חשבונות, סוכן ביטוח, פיזיותרפיסט, מודד, מתרגם, חוקר פרטי, וטרינר, טכנאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, טוען רבני, רופא שיניים.

 2. נותני שירותים עבור מופע אמנותי, הנחית מופע, בניית\הכנת תפאורה, הכנת מבחנים ובדיקתם וכן ניהול מבחנים, הרצאה, תרגול, הוראה, הדרכה, כתבנות, קצרנות, תרגום, כתיבה או עריכה.

 3. בעל בית ספר לנהיגה.

 4. בעל בית ספר לרבות גן ילדים.

 5. סוחר מקרקעין, סוחר רכב.

 6. חברה או אגודה שיתופית.

 7. בעל מחזור הכנסות העולה על סך של 99,003 ש"ח, נכון לשנת המס 2018.

 במקרים שתוארו לעיל העוסק יירשם במע"מ כעוסק מורשה.

אם במהלך שנת מס עוסק פטור עבר את תקרת מחזור ההכנסות (99,003 ש"ח לשנת 2018) עליו לגשת למשרדי מע"מ ולשנות את סיווג התיק לעוסק מורשה.

מה כדאי?

 1. עוסק פטור אינו חייב בדיווח חודשי\דו חודשי למע"מ, העוסק הפטור חייב לדווח פעם בשנה.                            לפיכך עלויות רואה החשבון עבור עוסק פטור הנן נמוכות יותר בהשוואה לעוסק מורשה.

 2. עוסק פטור אינו חייב בתשלום מע"מ עבור הכנסותיו ואינו רשאי לקזז תשומות בגין הוצאותיו. לכן, בהנחה והעוסק מרוויח יש כאן יתרון.

 3. עוסק פטור בדרך כלל מתאים לעוסקים חדשים בתחילת דרכם, כאשר בעתיד השאיפה היא לצמוח עסקית ולהירשם כעוסק מורשה.

 4. עוסק שצריך לבצע רכישות לעסק חדש, אם יירשם כעוסק פטור, לא יוכל לקזז עבורן מע"מ תשומות,

לכן יש לבחון היטב את אופי העוסק, מה אופי הכנסותיו והוצאותיו, על מנת לבחון כדאיות הרישום כעוסק פטור במע"מ. 

שיעור המע"מ בישראל, נכון לשנת 2018, עומד על 17%.

מאמר זה נועד למידע בלבד ואין לראות בו כמתן חוות דעת ו/או יעוץ מקצועי,

לשאלות ומידע נוסף הנכם מוזמנים ליצור קשר.

דורין ראובן משרד רואה חשבון בפתח תקוה.

צור קשר

 • Facebook Social Icon

רחוב אודם 3, פתח תקוה.

הודעה נשלחה!

Thanks! Message sent.

bottom of page