top of page

הצהרת הון

דוח הצהרת הון מוגש למס הכנסה על פי דרישת מס הכנסה.

הצהרת ההון מפרטת את כל הנכסים וההתחייבויות שהיו לבני הזוג או לתא המשפחתי (ילדים מתחת לגיל 18) 

ליום 31.12.

דרישה להגשת הצהרת הון ראשונה מתקבלת לרוב בשנה הראשונה לפתיחת התיק ברשות מס הכנסה, 

דרישה להגשת הצהרת הון שנייה ואילך בדרך כלל מתקבלת בטווח של בין 4 ל6 שנים (מס הכנסה לא קובע זמנים קבועים).

ההצהרה מוגשת באמצעות טופס 1219 בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים.

יש להגיש את ההצהרה עד 120 יום מיום קבלת הדרישה.

מטרת ההצהרה :

החל מהצהרת ההון השנייה מס הכנסה מבצע השוואה להצהרת ההון הקודמת שהוגשה.

מס הכנסה בוחן האם הגידול בהון אכן מוסבר על ידי הכנסות רשומות כפי שהוגשו בדוחות השנתיים בניכוי הוצאות מחייה שוטפות.

במידה ואין הסבר סביר לגידול בהון, מס הכנסה יכול לקבוע שהגידול בהון נבע מהכנסות שלא דווחו וידרוש תשלום מס עבור אותן הכנסות.

הצהרת הון ראשונה :

הצהרת הון ראשונה הנה החשובה ביותר היות והיא מהווה בסיס להשוואה בעתיד,

לכן מומלץ לקבל עזרה מרואה חשבון במילוי ההצהרה.

לייעוץ ופרטים נוספים צרו קשר

דורין ראובן משרד רואה חשבון בפתח תקוה

צור קשר

  • Facebook Social Icon

רחוב אודם 3, פתח תקוה.

הודעה נשלחה!

Thanks! Message sent.

bottom of page