top of page

פתיחת עסק

בעת הקמת עסק חלה חובה לפתוח תיקים לעסק החדש ברשויות המס : מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.

פתיחת התיקים מתבצעת על ידי הגעה פיזית למשרדי הרשויות והגשת כל המסמכים הדרושים בהתאם לעסק שהוקם.

משרדנו מספק ליווי והדרכה בכל הקשור לפתיחת התיקים ומבצע עבורך את תהליך פתיחת התיקים ברשויות ובכך חוסך לך זמן וטרחה.

השלב הראשון - רישום במע"מ:

יש לגשת לסניף מע"מ הקרוב למקום העסק ולהגיש טופס 821 בצירוף כל המסמכים הדרושים.

ישנם מספר התאגדויות במע"מ: עוסק מורשה, עוסק פטור, חברה בע"מ, שותפות, מלכ"ר.

בעת הקמת העסק יש לבחון איזה סוג התאגדות הכי מתאימה לנו,

ראה בעניין זה מאמר- עוסק פטור או עוסק מורשה.

פתיחת התיק מתבצעת במקום והעוסק מקבל תעודת עוסק.

השלב השני - רישום במס הכנסה:

יש לגשת לסניף מס הכנסה הקרוב למקום העסק ולהגיש טופס 5329 אם מדובר בעוסק עצמאי, וטופס 4436 אם מדובר בחברה, לטפסים יש לצרף את כל המסמכים הדרושים.

כמו כן, אם העסק צפוי להעסיק עובדים (שכירים) יש לפתוח בנוסף תיק ניכויים.

עם אישור ופתיחת התיק ייקבעו לעסק שיעור מקדמות מס הכנסה לתשלום.

לאחר בדיקת רווחיות העסק נבחן האם שיעור המקדמות לתשלום, שנקבע על ידי מס הכנסה, הנו משקף את המציאות או שיש צורך בהגשת בקשה לשינוי שיעור התשלום.

השלב השלישי - רישום במוסד לביטוח לאומי:

יש לגשת לסניף ביטוח לאומי הקרוב אליך ולהסדיר את רישום מעמדך באמצעות טופס 6101 .

שים לב לאחר שינוי מעמדך בביטוח הלאומי ייקבעו לך מקדמות לתשלום.

לאחר בדיקת הכנסות העוסק נבחן האם המקדמות שנקבעו אכן מתאימות לסכום ההכנסות הצפויות או שיש צורך בשינוי המקדמות לתשלום.

לאחר פתיחת התיקים חלים על הנישום כל חובות הדיווח הנדרשים לפי רשויות המס.

מומלץ לקבל עזרה מקצועית מרואה חשבון לליווי תהליך פתיחה והקמת העסק.

צור קשר

  • Facebook Social Icon

רחוב אודם 3, פתח תקוה.

הודעה נשלחה!

Thanks! Message sent.

bottom of page